top of page

BEHEERLIGGAAM & OOV

BEHEERLIGGAAM:

Die beheerliggaam bestuur en beheer Laerskool Gamtoosvallei (hierna “die skool”) as regspersoon in die ooreenstemming met die bepalings van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet nr 84 van 1996) en die Oos-Kaap Skolewet (Wet nr 1 van 1999) en toepaslike regsreëls en bepalings, nasionale en provinsiale wetgewing en die bepalings van hierdie Grondwet.

Ons skool se Beheerliggaam (Verkies 2024):

 • Grewar Oosthuizen

 • Jansie Both

 • Reynier Ferreira

 • Jeanita Bezuidenhout

 • Bianca van Niekerk

 • Sharon Grundling (Nie-Onderwyspersoneel)

 • Shaun Barnard (Onderwyspersoneel)

 • Yolande Wethmar (Onderwyspersoneel)

 • Christelle McCabe (Skoolhoof)

DIE OOV:

Die Ouer-Onderwysers-Vereniging bestaan uit ouers van leerders en opvoeders van die skool.

Die doelstelling van die OOV is tweeledig, naamlik, om ‘n gesonde verhouding en band tussen ouers en onderwysers te bevorder en tweedens, om fondse te genereer vir projekte waarvoor die skool geld nodig het.

Dis ook vir ons belangrik om ouers te kry om tot die skool by te dra, nie net finansieel nie, maar ook met hul tyd, talente en gawes.

Dit is vir kinders lekker om hulle ouers of voogde betrokke te sien by die skool.  Dit maak hulle “deelnemers”.

Die Beheerliggaam van die skool stel elke jaar ‘n teikenbedrag vas waarvoor die OOV dan, in samewerking met die ouers, werk. Alle fondse word in die skool se bankrekening inbetaal. Ouers word op hoogte gehou van hoe die fondse aangewend word.

Die OOV het ook gedurende 2020 die skoolsnoepie oorgeneem.

Ons OOV – Span (2024):

 • Christelle McCabe (Skoolhoof)

 • Jeanita Bezuidenhout

 • Wandie Calitz

 • Antionette Vosloo

 • Juanita Vermaak

 • Charmaine Rautenbach

 • Doreen Pieters

 • Driekie Steyn

 • Erica Nortje

 • Erika Nel

 • Hanna-Mari Opperman

 • Judy Schellingerhout

 • Karmen Barnard

 • Leandri Olivier

 • Lizanne Rautenbach

 • Nomazizi Thube 

 • Shelley Rautenbach

 • Sulette van den Berg

 • Melissa Steyn

 • Anneli Young

 • Karin Potgieter

ANNELI_0461.jpg
bottom of page